Телефоны в Украине

+38(067)528-63-27
+38(095)641-22-99
+38(063)563-39-03,


Таможенные правила


Документи для перетинання державного кордону громадянами України

Вся информація доступна на офіційному сайті Державної прикордонної служби України

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну є:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон
  • дипломатичний паспорт України
  • службовий паспорт України
  • посвідчення особи моряка
  • посвідчення члена екіпажу

У разі втрати громадянином України, який постійно проживає в Україні, зазначених документів за межами території України, документом, що дає право нав'їзд в Україну, єпосвідчення особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичними представництвами чи консульськими установами України за кордоном.

У передбачених міжнародними договорами України випадках замість документів, зазначених вище, для виїзду за кордон можуть використовуватися інші документи.

Проїзний документ дитини не видається з 01.04.2015 (видавався терміном на 3 роки або до досягнення особою 18-річного віку) не зазначається в цьому законі.

Стаття 6 цього ж закону, що встановлює підставидля тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України(перелік збільшено)

Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли:

- він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону;

- стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

- він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

- він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів;

- він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду.

Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частинами першою та шостою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

У разі накладення на громадянина адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого частиною сьомою статті184Кодексу України про адміністративні правопорушення, йому тимчасово обмежується право на виїзд з України з дитиною строком на один рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків.

Відповідно до ст. 33 Конституції України громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві в'їзду в Україну

ПОРЯДОК ПРОСТАНОВКИ ВІДМІТОК ПРО ПЕРЕТИНАННЯ КОРДОНУ

Після перевірки паспортних документів громадян України вони повертаються власникубез проставлення відмітки про перетинання державного кордону.Така відмітка в паспортному документі громадянина України проставляється у випадку його особистого прохання про це.

ВИПАДКИ, У ЯКИХ ГРОМАДЯНИНУ УКРАЇНИ МОЖЕ БУТИ ТИМЧАСОВО ВІДМОВЛЕНО В ПЕРЕТИНАННІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Відповідно до п. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» громадянину України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон у випадках якщо:

  • він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю;
  • стосовно нього застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон;
  • він засуджений за вчинення кримінального правопорушення;
  • він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням;
  • він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції. 

2. ПРАВИЛА ВИЇЗДУ НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ ЗА КОРДОН

3. Порядок перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства

Таможенные правила Украины. Правила ввоза и вывоза


КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ В'ЇЖДЖАЮЧИХ В УКРАЇНУ ТА ВИЇЖДЖАЮЧИХ З УКРАЇНИ ОСІБ

Ввоз и вывоз товаров и предметов через государственную границу регламентирует таможенная служба: в Украине - Государственная таможенная служба Украины (Державна митна служба України ), в России - Федеральная таможенная служба.

 

При пересечении границы в международных аэропортах пассажиры самостоятельно выбирают один из двух типов пересечения границы: по «зелёному» коридору проходят пассажиры, у которых нет необходимости или достаточно устного декларирования; «красный» коридор - обязательно письменное декларировании и заполнение таможенной декларации.

 

Нормы провоза валюты, товаров, табачных изделий, алкогольных напитков, лекарств, продуктов и прочих предметов рассчитаны на одного пассажира любого возраста, кроме табачных изделий и алкогольных напитков, за одно пересечение границы в течение одних суток (24 часов).

 

Таможенные правила одинаковы для всех видов пересечения границы Украины: самолетом, поездом, на авто, водным путем.

 

 

Личные вещи

 В категорию личных вещей пассажира входят следующие предметы: одежда, белье и обувь для личного пользования, предметы личной гигиены, используемые косметические средства и парфюмерия (500 мл туалетной воды или 100 мл духов), личные украшения, в том числе драгоценные, со следами использования, 2 мобильных телефона, 1 видеокамера, 1 фотокамера, 1 переносной проектор, 1 переносной телевизор, 1 переносная печатная машинка, 3 флешки, 1 калькулятор, 1 электронная книга, 2 ноутбука, 2 переносных музыкальных инструмента, 1 переносное звуковоспроизводящее устройство (магнитофон, диктофон, CD-плеер, др.), разумное количество пленок, кассет, пластинок, дисков и аксессуары (зарядное устройство, аккумулятор, наушники, кабель, прочее), спортивное оборудование, бинокль, 1 коляска, 2 часов, другие предметы личного пользования. Если багаж пассажир содержит только личные вещи, то можно смело идти по «зелёному» коридору.

 Товары

 Для подтверждения стоимости товаров при перевозке товаров рекомендуется при себе иметь чеки с наименованиями и ценами.

• Если пассажир провозит товар, предназначенный не для личного пользования, стоимостью менее 1.000 евро, то достаточно устного декларирования проход по «зелёному» коридору.

• Если общая стоимость товара превышает 1.000 евро или ввоз-вывоз выполняется чаще одного раза в сутки, тогда товар подлежит письменному декларированию в «красном» коридору.

 Продукты питания

 Разрешается провозить продукты питания для собственного пользования на сумму не более 200 евро. Если продукты в упаковке для розничной торговли (например, шоколад, спагетти, чай, кофе, др.), то разрешается провоз 1 упаковки или общей массой менее 2 кг каждого наименования. Если продукты без упаковки (например, фрукты, овощи, др.), то до 2 кг каждого наименования. Неделимый продукт (колбаса, копченная курица, др), готовый к непосредственному употреблению - 1 шт. каждого наименования.

 Обезопасьте личный багаж и багаж других пассажиров - герметично упакуйте продукты питания в специальную тару.

  Лекарства

 Лекарственные средства и препараты для лечения разрешается перевозить в багаже в количестве не более 5 упаковок каждого наименования на одного пассажира. Если для курса лечения необходимо большее количество, то это возможно только при наличии рецепта от лечащего врача. Рецепт должен содержать фамилию и имя пассажира, фамилию и имя лечащего врача, подпись врача и печать клиники. Запрещается перевозить лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, без письменного разрешения Министерства здравоохранения Украины.


  Валюта

 • Если сумма наличности не превышает эквивалент 10.000 евро на одного человека любого возраста, то достаточно устного декларирования в «зелёном» коридоре.

• Если сумма наличности превышает эквивалент 10.000 евро на одного человека любого возраста, то обязательно письменное декларирование «красном» коридоре. Также необходимо будет предъявить банковскую выписку, на которой отражено снятие наличности с вашего счета.


Сумма наличности пересчитывается в евро по официальному курсу Национального Банка Украины, опубликованному на сайте www.bank.gov.ua. Наличность в гривнах пересчитывается по курсу гривна-евро, в иностранной валюте (доллары США, турецкие лиры, российские рубли, др.) пересчитываются по кросс-курсу валют. Табак и табачные изделия [18+]

 Пассажирам старше 18 лет разрешается перевозить с собой табак и табачные изделия в следующих пределах: до 200 сигарет (1 блок сигарет = 20 пачек сигарет = 200 сигарет) или 50 сигар, или 250 граммов табака на одного человека.

Алкогольные напитки [18+]

 Совершеннолетним пассажирам можно перевезти с собой алкогольные напитки в следующих пределах: 1 литр крепких алкогольных напитков, содержание спирта в которых превышает 22% (водка, ром, коньяк, текила, виски, др.), или 2 литра вина, или 5 литров вина на 1 человека.

 

 Пассажир имеет право присутствовать при досмотре багажа. Пассажир обязан предъявить по требованию сотрудника таможенного контроля всю необходимую информацию и документацию на перевозимый товар, заполнить таможенную декларацию на соответствующие товары и оплатить предусмотренные налоги и сборы. Сотрудник таможенного контроля имеет право отказать в пропуске товара, определять стоимость товаров при отсутствии у пассажира чека.

 

В случае скрытия товара, подлежащего декларированию, предоставления ложной информации, контрабанды и другого рода нарушений правил пересечения границы, законодательством Украины предусмотрены штраф, конфискация и уголовная ответственность в виде лишения свободы.
Таможенные правила Российской Федерации 2015. Правила ввоза и вывоза

Табак и табачные изделия [18+]

 Пассажирам старше 18 лет разрешается перевозить с собой табак и табачные изделия в следующих пределах: до 200 сигарет (1 блок сигарет = 20 пачек сигарет = 200 сигарет) или 50 сигар, или 250 граммов табака, 100 сигарилл на одного человека.

Алкогольные напитки [18+]

 Совершеннолетним пассажирам можно перевезти с собой алкогольные напитки в следующих пределах: 3 литра алкоголя можно ввезти в Россию без декларации и соответственно без уплаты пошлины, вне зависимости от вида алкоголя

Личные вещи

 В категорию личных вещей пассажира входят следующие предметы: одежда, белье и обувь для личного пользования, предметы личной гигиены, используемые косметические средства и парфюмерия (500 мл туалетной воды или 100 мл духов), личные украшения, в том числе драгоценные, со следами использования.  Если багаж пассажир содержит только личные вещи, то можно смело идти по «зелёному» коридору.

 Товары

 Для подтверждения стоимости товаров при перевозке товаров рекомендуется при себе иметь чеки с наименованиями и ценами.

• Если пассажир провозит товар, предназначенный не для личного пользования, стоимостью менее 1.000 евро, то достаточно устного декларирования проход по «зелёному» коридору.

• Если общая стоимость товара превышает 1.000 евро или ввоз-вывоз выполняется чаще одного раза в сутки, тогда товар подлежит письменному декларированию в «красном» коридору.

 Продукты питания

 Разрешается провозить продукты питания для собственного пользования на сумму не более 200 евро. Если продукты в упаковке для розничной торговли (например, шоколад, спагетти, чай, кофе, др.), то разрешается провоз 1 упаковки или общей массой менее 2 кг каждого наименования. Если продукты без упаковки (например, фрукты, овощи, др.), то до 2 кг каждого наименования. Неделимый продукт (колбаса, копченная курица, др), готовый к непосредственному употреблению - 1 шт. каждого наименования.

 Обезопасьте личный багаж и багаж других пассажиров - герметично упакуйте продукты питания в специальную тару.

  Лекарства

 Лекарственные средства и препараты для лечения разрешается перевозить в багаже в количестве не более 5 упаковок каждого наименования на одного пассажира. Если для курса лечения необходимо большее количество, то это возможно только при наличии рецепта от лечащего врача. Рецепт должен содержать фамилию и имя пассажира, фамилию и имя лечащего врача, подпись врача и печать клиники. Запрещается перевозить лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, без письменного разрешения Министерства здравоохранения Украины.

 Если вы планируете водить за границей или пересечь границу на авто, то вам обязательно нужен этот документ.

  Валюта

 • Если сумма наличности не превышает эквивалент 3.000 евро на одного человека любого возраста, то достаточно устного декларирования в «зелёном» коридоре.

• Если сумма наличности превышает эквивалент 10.000 евро на одного человека любого возраста, то обязательно письменное декларирование «красном» коридоре. Также необходимо будет предъявить банковскую выписку, на которой отражено снятие наличности с вашего счета.

Top